Terapia manualna w leczeniu dysfunkcji narządu ruchu

  • Jesteś tutaj: brak terminu

Kurs Terapia manualna w leczeniu dysfunkcji narządu ruchu.

Czas trwania szkolenia: 3 moduły po 21h
Osoby mogące uczestniczyć w kursie: studenci i absolwencie kierunków fizjoterapia, rehabilitacja medyczna
Prowadzący: dr Łukasz Szuba, mgr Łukasz Ulma, mgr Jakub Chrzanowski
Tematyka szkolenia:

Szkolenie ma na celu pogłębienie wiedzy praktycznej i teoretycznej z zakresu stosowania wybranych technik terapii manaualnej w dysfunkcjach narządu ruchu, bólu mięśniowo-szkieletowym, zmianach zwyrodnieniowych oraz medycynie sportowej.

Uczestnicy szkolenia zapoznają się z diagnostyką funkcjonalną stosowaną przed i po zabiegach terapii manualnej. Przedstawione zostaną zaawansowane techniki z zakresu terapii manualnej takie jak mobilizacja, manipulacje, oscylacje, pozycyjne rozluźnienie, mięśniowo-powięziowe rozluźnianie.
W części teoretycznej kursanci zapoznają się z wskazaniami i przeciwskazaniami oraz schematem i planowaniem zabiegów teapii manualnej u pacjentów cierpiących z powodu najczęstszych dysfunkcji lób bólu w obrębie poszczególnych narządów ruchu.

Zostaną omówione konkretne jednostki chorobowe z postępowaniem manualnym, autoterapią - stretchingiem i ćwiczeniami zamykającymi cały proces leczenia fizjoterapeutycznego w którym używa się terapii manualnej.

Pierwszy moduł - Techniki manualne stawowe - odcinek lędźwiowy kręgosłupa, przejście piersiowo-lędźwiowe, stawy krzyżowo-biodrowe, stawy biodrowe. Techniki manualne w obrębie tkanek miękkich - jama brzuszna, kompleks lędźwiowo-krzyżowo-miedniczny, biodro. Stretching mięśni działających na staw biodrowy, techniki osteopatyczne.

Drugi moduł - Techniki manualne stawowe - odcinek szyjny kręgosłupa, przejście piersiowo-szyjne, stawy skroniowo-żuchwowe, stawy obręczy barkowej. Techniki manualne w obrębie tkanek miękkich - mieśnie szyi i głowy, górnego odcinka pierowego, obreczy barkowej. Stretching mieśni odcinka szyjnego oraz obręczy barkowej. Rola łańcucha niokinemtycznego kończyny górnej, techniki osteopatyczne.

Trzeci moduł - Techniki manualne stawowe - staw kolanowy, rzepkowo-udowy, staw skokowy górny, staw skokowy dolny, połączenia piszczelowo-strzałkowe, stopa, staw łokciowy, nadgarstek. Tecniki manualne w obrębie tkanek miękkich - Taśma tylna - mięsnie kulszowo-goleniowe, trójgłowy łydki, rozcięgno podeszwowe, techniki osteopatyczne.

Taśma przednia - prosty uda, piszczelowy przedni, troczki w obrębie stopy i stawu skokowego. Tkanki miękkie w obrębie łockia i nadgarstka. Stretching taśmy tylnej/przedniej. Techniki rozciągające tkanki w obrębie stawu łokcioweo i nadgarstka.

Na każdym module zostaną omówione przypadki leczenia pooperacyjnego oraz wskazania kiedy i w jaki sposób stosować zabiegi manualne lub kiedy jest to bezwględnie przciwskazane.


Spodziewane wyniki nauczania:
• Umiejętność oceny stanu pacjenta i ustalenie przeciwwskazań do zastosowania terapii manualnej - testy bezpieczeństwa, testy kliniczne.
• Prawidłowe przygotowanie pzocyji do zabiegu, ułożenie pacjenta.
• Wykonanie zabiegu. Ocena efektów zabiegu. Łączenie technik dla danego przypadku klinicznego. Jakie zabiegi można zastosować w stanie ostrym.
• Wdrożenie zaleceń ćwiczeń lub autoterapii po zastosowanych technikach.

1. Bibliografia
- Kapandji A. Anatomia funkcjonalna stawów. Tom 2,3. Elsevier 2013
- Sahrmann S. Diagnosis and treatment of movement impairment syndromes. Mosby 2008
- Richardson C, Hodges PW, Hides J. Kinezyterapia w stabilizacji kompleksu lędźwiowo-miednicznego. Red. Edward Saulicz. Elsevier 2009
- Chaitow L, Bradley D, Christopher G. Multidisciplinary approaches to breathing pattern disorders. Churchill&Livingstone 2002
- Olson KA. Terapia manualna kręgosłupa. Elsevier 2011
- Cameron O, Monroe P. Physical rehabilitation. Evidence based examination, evaluation and intervention. Saunders 2013
- Cook G. Movement. GTP 2014
- Kaltenborn F. Kręgosłup, badanie manualne, mobilizacja. Toruń 1998
- Chaitow L, Fritz S. Techniki energii mięśniowej. Elsevier 2011
- Chaitow L. Techniki pozycyjnego rozluźnienia. Zaawansowane techniki terapii tkanek miękkich Elsevier 2012
- Simmons DG, Travell J Simmons LS. Myofascial Pain and Dysfunction: The Trigger Point Manual Vol 2. 1998

Czytaj więcej

Kinesiology Taping w dysfunkcjach układu mięśniowo-szkieletowego

  • Jesteś tutaj: brak terminu

Kurs Kinesiology taping w dysfunkcjach układu mięśniowo-szkieletowego.

Czas trwania szkolenia: 16h
Osoby mogące uczestniczyć w kursie: studenci i absolwencie kierunków fizjoterapia, rehabilitacja medyczna
Prowadzący: Dr Łukasz Szuba, mgr Łukasz Ulma
Tematyka szkolenia:
Kinesiology taping jest jednym z metod specjalnych w fizjoterapii, używany w takich dziedzinach jak medycyna sportowa, ortopedia i traumatologia, ginekologia, onkologia, neurologia.
Zasad wyboru rodzajów aplikacji oraz zasad metodyki w różnych jednostkach chorobowych oraz dysfunkcjach narządu ruchu są zróżnicowane ze względu na stan pacjenta, skalę obrażeń/schorzenia, objawy, możliwości techniczne wykonania aplikacji.
Na kursie odbywa się 30 minutowy wstęp teoretyczny na którym zostaną omówione ogólne zasady działania oraz właściwości plastra, wskazania oraz przeciwwskazania do tapingu.
Pozostał część kursu odbywa się w formie praktycznej. Zostanie przedstawione 30 aplikacji stosowanych w codziennej praktyce klinicznej. Ćwiczenia opierać się będą na określeniu celu aplikacji, wyborze rodzaju aplikacji, ale przede wszystkim na praktycznym wykonaniu zabiegu. Każda z technik będzie dokładnie zaprezentowana praktycznie, przećwiczona oraz oceniona i skorygowana przez jednego z dwóch trenerów. Liczba plastrów przypadających na jednego kursanta – co najmniej 3 rolki, w miarę potrzeby jest możliwość zużycia większej ilość taśmy.

Spodziewane wyniki nauczania:
• Umiejętność oceny stanu pacjenta i ustalenie wskazań do zastosowania.
• Prawidłowe przygotowanie skóry oraz pacjenta do aplikacji Kinesiotaping.
• Wykonanie aplikacji.
• Wdrożenie zaleceń ćwiczeń lub autoterapii po zastosowanej aplikacji.
• Nauczenie właściwości taśmy oraz technik aplikacji kinesiotapingu pozwoli na doskonalenie oraz naukę lub tworzenie nowych aplikacji w oparciu o podaną na kursie literaturę.
1. Bibliografia
-Mikołajewska E.
-Mikołajewska E. Kinesiotaping. Rozwiązywanie wybranych problemów funkcjonalnych. Wyd Lek. PZWL 2012 Murrell G et al. The effect of taping on the shoulders of AFL football players. J Sci Med. Sport 2009;12S
- Kase K. Clinical therapeutic applications of Kinesio Taping method. 2007 3rd Edition
- Kase K, Stockheimer R. Kinesio Taping for Lymphoedema and Chronic Swelling. 2006 Matthew Medical Books
- Kreamer R, Beachle R. Essentials of Strength Training and Conditioning. NSCA 2006
-Pijnappel H. MTC Medical Taping Concept. Wyd HFJ Pijnappel 2012
-Szczegielniak J, Krajczy M, Senderek T, Śliwinski Z. Dynamiczne plastrowanie – podręcznik kinesiology taping. Wyd. Markmed Rehabilitacja 2014

Czytaj więcej

Dieta i suplementacja w okresie rehabilitacji pourazowej (wykłady)

  • Jesteś tutaj: brak terminu

Czytaj więcej

Anatomia Sekcyjna

  • Jesteś tutaj: brak terminu

Wycieczkę tematyczną dla pasjonatów anatomii człowieka do Lwowa.
Oferujemy :
- przejaz tam i z powrotem
- noclegi ze śniadaniem
- wejście do muzeum anatomii (najlepsze wg nas w Europie)
- wejście na sekcje zwłok
- zwiedzanie Lwowa z przewodnikiem
- czas wolny na samodzielne zwiedzanie
Wyjazd w czwartek około godziny 18, a powrót ze Lwowa w niedziele około północy.

Czytaj więcej