Terapia manualna w leczeniu dysfunkcji narządu ruchu

  • Jesteś tutaj: brak terminu

Kurs Terapia manualna w leczeniu dysfunkcji narządu ruchu.
Czas trwania szkolenia: 3 moduły po 21h
Osoby mogące uczestniczyć w kursie: studenci i absolwencie kierunków fizjoterapia, rehabilitacja medyczna
Prowadzący: Dr Łukasz Szuba, mgr Łukasz Ulma, mgr Jakub Chrzanowski
Tematyka szkolenia:
Szkolenie ma na celu pogłębienie wiedzy praktycznej i teoretycznej z zakresu stosowania wybranych technik terapii manualnej w dysfunkcjach narządu ruchu, bólu mięśniowo-szkieletowym, zmianach zwyrodnieniowych oraz medycynie sportowej.
Uczestnicy szkolenia zapoznają się z diagnostyką funkcjonalną stosowaną przed i po zabiegach terapii manualnej. Przedstawione zostaną zaawansowane techniki z zakresu terapii manualnej takie jak mobilizacja, manipulacje, oscylacje, pozycyjne rozluźnienie, mięśniowo-powięziowe rozluźnianie. W części teoretycznej kursanci zapoznają się z wskazaniami i przeciwskazaniami oraz schematem i planowaniem zabiegów teapii manualnej u pacjentów cierpiących z powodu najczęstszych dysfunkcji lób bólu w obrębie poszczególnych narządów ruchu.
Zostaną omówione konkretne jednostki chorobowe z postępowaniem manualnym, autoterapią - stretchingiem i ćwiczeniami zamykającymi cały proces leczenia fizjoterapeutycznego w którym używa się terapii manualnej.

Pierwszy moduł - Techniki manualne stawowe - odcinek lędźwiowy kręgosłupa, przejście piersiowo-lędźwiowe, stawy krzyżowo-biodrowe, stawy biodrowe. Techniki manualne w obrębie tkanek miękkich - jama brzuszna, kompleks lędźwiowo-krzyżowo-miedniczny, biodro. Stretching mięśni działających na staw biodrowy.
Drugi moduł - Techniki manualne stawowe - odcinek szyjny kręgosłupa, przejście piersiowo-szyjne, stawy skroniowo-żuchwowe, stawy obręczy barkowej. Techniki manualne w obrębie tkanek miękkich - mieśnie szyi i głowy, górnego odcinka pierowego, obreczy barkowej. Stretching mieśni odcinka szyjnego oraz obręczy barkowej. Rola łańcucha niokinemtycznego kończyny górnej. Trzeci moduł - Techniki manualne stawowe - staw kolanowy, rzepkowo-udowy, staw skokowy górny, staw skokowy dolny, połączenia piszczelowo-strzałkowe, stopa, staw łokciowy, nadgarstek. Tecniki manualne w obrębie tkanek miękkich - Taśma tylna - mięsnie kulszowo-goleniowe, trójgłowy łydki, rozcięgno podeszwowe. Taśma przednia - prosty uda, piszczelowy przedni, troczki w obrębie stopy i stawu skokowego. Tkanki miękkie w obrębie łockia i nadgarstka. Stretching taśmy tylnej/przedniej. Techniki rozciągające tkanki w obrębie stawu łokcioweo i nadgarstka.

Na każdym module zostaną omówione przypadki leczenia pooperacyjnego oraz wskazania kiedy i w jaki sposób stosować zabiegi manualne lub kiedy jest to bezwględnie przciwskazane.

Spodziewane wyniki nauczania:
• Umiejętność oceny stanu pacjenta i ustalenie przeciwwskazań do zastosowania terapii manualnej - testy bezpieczeństwa, testy kliniczne.
• Prawidłowe przygotowanie pzocyji do zabiegu, ułożenie pacjenta.
• Wykonanie zabiegu. Ocena efektów zabiegu. Łączenie technik dla danego przypadku klinicznego.
Jakie zabiegi można zastosować w stanie ostrym.
• Wdrożenie zaleceń ćwiczeń lub autoterapii po zastosowanych technikach.

1. Bibliografia
- Kapandji A. Anatomia funkcjonalna stawów. Tom 2,3. Elsevier 2013
- Sahrmann S. Diagnosis and treatment of movement impairment syndromes. Mosby 2008
- Richardson C, Hodges PW, Hides J. Kinezyterapia w stabilizacji kompleksu lędźwiowo-miednicznego. Red. Edward Saulicz. Elsevier 2009
- Chaitow L, Bradley D, Christopher G. Multidisciplinary approaches to breathing pattern disorders. Churchill&Livingstone 2002
- Olson KA. Terapia manualna kręgosłupa. Elsevier 2011
- Cameron O, Monroe P. Physical rehabilitation. Evidence based examination, evaluation and intervention. Saunders 2013
- Cook G. Movement. GTP 2014
- Kaltenborn F. Kręgosłup, badanie manualne, mobilizacja. Toruń 1998
- Chaitow L, Fritz S. Techniki energii mięśniowej. Elsevier 2011
- Chaitow L. Techniki pozycyjnego rozluźnienia. Zaawansowane techniki terapii tkanek miękkich Elsevier 2012
- Simmons DG, Travell J Simmons LS. Myofascial Pain and Dysfunction: The Trigger Point Manual Vol 2. 1998