Kinesiology Taping w dysfunkcjach układu mięśniowo-szkieletowego

  • Jesteś tutaj: brak terminu

Kurs Kinesiology taping w dysfunkcjach układu mięśniowo-szkieletowego.

Czas trwania szkolenia: 16h
Osoby mogące uczestniczyć w kursie: studenci i absolwencie kierunków fizjoterapia, rehabilitacja medyczna
Prowadzący: dr Łukasz Szuba, mgr Łukasz Ulma
Tematyka szkolenia:
Kinesiology taping jest jednym z metod specjalnych w fizjoterapii, używany w takich dziedzinach jak medycyna sportowa, ortopedia i traumatologia, ginekologia, onkologia, neurologia.
Zasad wyboru rodzajów aplikacji oraz zasad metodyki w różnych jednostkach chorobowych oraz dysfunkcjach narządu ruchu są zróżnicowane ze względu na stan
pacjenta, skalę obrażeń/schorzenia, objawy, możliwości techniczne wykonania aplikacji.
Na kursie odbywa się 30 minutowy wstęp teoretyczny na którym zostaną omówione ogólne zasady działania oraz właściwości plastra, wskazania oraz przeciwwskazania do tapingu.
Pozostał część kursu odbywa się w formie praktycznej. Zostanie przedstawione 30 aplikacji stosowanych w codziennej praktyce klinicznej. Ćwiczenia opierać się będą na określeniu celu aplikacji, wyborze rodzaju aplikacji, ale przede wszystkim na praktycznym wykonaniu zabiegu. Każda z technik będzie dokładnie zaprezentowana praktycznie, przećwiczona oraz oceniona i skorygowana przez jednego z dwóch trenerów. Liczba plastrów przypadających na jednego kursanta – co najmniej 3 rolki, w miarę potrzeby jest możliwość zużycia większej ilość taśmy.

Spodziewane wyniki nauczania:
• Umiejętność oceny stanu pacjenta i ustalenie wskazań do zastosowania.
• Prawidłowe przygotowanie skóry oraz pacjenta do aplikacji Kinesiotaping.
• Wykonanie aplikacji.
• Wdrożenie zaleceń ćwiczeń lub autoterapii po zastosowanej aplikacji.
• Nauczenie właściwości taśmy oraz technik aplikacji kinesiotapingu pozwoli na doskonalenie oraz naukę lub tworzenie nowych aplikacji w oparciu o podaną na kursie literaturę.


1. Bibliografia
-Mikołajewska E.
-Mikołajewska E. Kinesiotaping. Rozwiązywanie wybranych problemów funkcjonalnych. Wyd Lek. PZWL 2012 Murrell G et al. The effect of taping on the shoulders of AFL football players. J Sci Med. Sport 2009;12S
- Kase K. Clinical therapeutic applications of Kinesio Taping method. 2007 3rd Edition
- Kase K, Stockheimer R. Kinesio Taping for Lymphoedema and Chronic Swelling. 2006 Matthew Medical Books
- Kreamer R, Beachle R. Essentials of Strength Training and Conditioning. NSCA 2006
-Pijnappel H. MTC Medical Taping Concept. Wyd HFJ Pijnappel 2012
-Szczegielniak J, Krajczy M, Senderek T, Śliwinski Z. Dynamiczne plastrowanie – podręcznik kinesiology taping. Wyd. Markmed Rehabilitacja 2014